Условия за ползване на сайта

www.iproperties.bg използва бисквитки. Използвайки този сайт, вие приемате нашите общи условия!

Прочетете внимателно описаните правила за използване на услугите на сайта и условията за ползване. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия по време на престоя му в www.iproperties.bg от първоначалното влизане, до напускането му. 

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между Инвест пропъртис ЕООД и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.iproperties.bg (наричан за краткост САЙТ), собственост на “Инвест пропъртис” ЕООД, ЕИК/ПИК BG103985038 с адрес на управление в Република България, София, ул. „Шести септември“, 20А, електронна поща: office@iproperties.bg

Тези условия обвързват търговеца и всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.iproperties.bg (с изключение на линка към настоящите “Общи условия”), се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези “Общи условия”.

Настоящите „Общи условия“ са публикувани на видно място в уебсайта и са достояние на всеки потребител.

Инвест пропъртис ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предизвестие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и във всеки момент на потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрираният потребител (частно лице или агенция) има пълен достъп до обявите в Сайта, може да публикува неограничен брой обяви, с възможност за редакция и промотиране, както и за запазване на любими обяви от различни потребители.

Регистрацията като частно лице изисква попълване на потребителско име, парола, име, валиден имейл и телефон за контакт. След попълване на задължителните полета и регистрация ще получите на посочения имейл адрес автоматичен отговор, съдържащ линк за активиране на Вашия профил.

Регистрацията като агенция изисква попълване на потребителско име, парола, име на лице за контакт с администратора на сайта, име на фирма, населено място, валиден имейл адрес и телефон за контакт. След попълване на задължителните полета и регистрация ще получите на посочения имейл адрес автоматичен отговор.
Обявите на сайта www.iproperties.bg са достъпни и за потребители без регистрация, но без възможност за публикуване и промотиране.

Регистрираният потребител се ангажира да коригира своевременно своите данни при настъпили промени.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрираният потребител има правото да закрие профила си като подаде заявка за изтриване на имейл office@iproperties.bg С изтриването на профила автоматично се изтриват и публикуваните от потребителя обяви.

В случай на липса на активност в профила за повече от 2 години, той се закрива автоматично и всички данни и информация се изтриват безвъзвратно.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

Публикуването на обяви в www.iproperties.bg e БЕЗПЛАТНО и се извършва след предварителна регистрация.
Публикуването на обяви в www.iproperties.bg е достъпно за частни лица и за агенции за недвижими имоти.
Всеки регистриран потребител има правото да публикува в www.iproperties.bg неограничен брой уникални обяви.
Всеки регистриран потребител (Частно лице или Агенция за недвижими имоти) се задължава да попълва реално и точно описание на предлагания имот, като се съобразява с добрия тон, не използва обидни, нецензурни думи и квалификации. В една обява може да има информация само на един имот.

Администраторът на сайта има право да редактира или премахва по собствена преценка, без предизвестие и без право на компенсация, съдържанието на вече публикувана обява за недвижим имот, ако установи, че то не отговаря на истината или Условията за ползване на сайта.

Ако има съмнения за несъответствие в публикуваните данни за имот, предлаган за продажба или отдаване под наем (например име на собственик, телефонен номер за контакт, принадлежащ на лице, без отношение към публикуваната обява и др.), дадената обява ще бъде премахната от Администратора без право на компенсация.

Забранява се публикуването на линкове към други сайтове, както и прикачването на документи (скици, нотариални актове и др.) съдържащи лични данни. При констатиране на подобно нарушение въпросните файлове ще бъдат изтрити.

При системни нарушения на правилата за публикуване в www.iproperties.bg, администраторът на сайта има право да блокира или закрие профилите на нарушителите, както и да ограничи възможността за повторна регистрация и публикуване на обяви от конкретните телефони, e-mail  адреси, както и IP адреси. При наличие на предплатени услуги или закупени кредити в профилите на тези нарушители, сумите не се възстановяват.

Администраторът на сайта не носи отговорност при публикуване на документи, съдържащи лични данни от потребители на сайта.
Администраторът на сайта не носи отговорност при публикуване на невярна информация от потребители на сайта.
Администраторът на сайта не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на оферти или заявки от своя сайт.
Администраторът на сайта не носи отговорност за резултатите от кореспонденцията между потребителите на сайта.

Общи разпоредби
Настоящите общи условия могат да бъдат променяни от Администратора по всяко време и по собствена преценка с цел повишаване на качеството и ефективността на предоставяните в сайта услуги.  Ползвателите на сайта са длъжни да се съобразяват с посочените общи условия и да проверяват за периодични актуализации на същите.
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и “Администратора” се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

Настоящите условия важат единствено за онлайн електронната страница, достъпна на интернет адрес: www.iproperties.bg