0877 44 11 11; 02 989 99 01

Hewlett-Packard

Няма производители в списъка.