0877 44 11 11; 02 989 99 01

"Стъпка по стъпка" Как да купим имот

 • Стъпка 1. Осигурете финансиране и определете бюджет


  Когато започвате да търсите имот е необходимо първо да определите начина на финансиране на покупката, както и своя бюджет за целта. Тази информация е важна за Вашия брокер от Инвест Пропъртис, за да може да бъдат прецизирани параметрите на търсене- район, строителство, състояние на имота и др, и съответно да бъде подготвен правилен набор от оферти за Вас. В случай, че закупуването на имот ще бъде посредством кредит, ние ще Ви консултираме безплатно още от самия старт на Вашето търсене за всички възможности и условия при кандидатстването и отпускането на кредит.

 • Стъпка 2. Заявете своя интерес


  След като сте си изяснили по какъв начин и до каква сума ще купувате имот заявете своя интерес в Инвест Пропъртис, като ни посетите в офиса ни в гр. София, ул.Шести Септември 20 А или се обадите на телефоните в агенцията, за да си уговорим среща в удобно за Вас време. Тук ще се запознаете с Вашия личен имотен консултант, с когото ще имате възможност да обсъдите подробно всичко, което е от значение за Вас при избора на жилище или друг имот.

 • Стъпка 3. Откриване на подхдящ имот


  След като сме обсъдили всички подробности на търсенето Ви, брокера ще селектира от офертите на пазара на недвижими имоти, както и от тези които не са обявени на него всичко, което отговаря на търсенето Ви и ще го предостави за преценка.

 • Стъпка 4. Организиране на срещи и огледи


  Вашият брокер ще организира поредица от огледи на подбрани имоти, които са подходящи и Ви интересуват. Наред с това ще проведе срещи за повече подробности и предварителни преговори със собствениците на тези, към които проявявате по-сериозен интерес и обмисляте покупката им.

 • Стъпка 5. Консултация относно документацията и собствеността на имота


  На този етап Вашия брокер ще направи предварителни проверки на собствеността и документацията на имота, на който сте се спрели съвместно с юристконсулта на фирмата ни. Това е важно преди да се пристъпи към същинските преговори и подготовка за сделката. Тази оценка ще помогне в хода на преговорите, както и при определяне параметрите на предложението към собствениите, уточняване на срокове и т.н.

 • Стъпка 6. Отправяне на оферта за покупка


  Това е изключително важен момент от Вашето търсене след като вече сте избрали Вашия имот! Доверете се на професионалната преценка и опита на брокера Ви относно предлагането на насрещна оферта за имота, както и за начина по който да бъде направена тя.

 • Стъпка 7. Договарянена цена. Уточняване на всички параметри по сделката.


  След отправяне на Вашата оферта и при нейното предварително одобрение предстои среща на всички страни по сделката и преговори. Оставете брокера да бъде водещ в хода на преговорите. Той ще се погрижи да постигне най-добри парметри по сделката за Вас- цена, условия и т.н, а наред с това ще осигури спокойствието Ви за нейното протичане- изрядна документация за собственоста, проверки за вещни и други тежести, нотариално оформяне.

 • Стъпка 8. Подписване на договор за покупко-продажба. Правно-нотариално оформяне на сделката


  В случай, че не е договорено друго след успешни преговори се пристъпва към тякното документно оформяне посредством предварителен договор за покупко-продажба. Договорите, които се изготвят в Инвест Пропъртис са разработени съвместно с нашия юристконсулт,специалист по вещно право и можете да бъдете спокойни, че защитават максимално Вашия интерес и сигурност. Наред с това ще бъде изискан и прегледан целият набор от документи свързани с имота и предаден за становище на нашия юрист и нотариус.

 • Стъпка 9. Прехвърляне на собствеността, Предаване навладението


  След като всички задължения на страните по предварителния договор са изпълнени коректно и в срок, набавени са изискуемите от закона документи и извършени необходимите проверки за вещни тежести, искови молби, възбрани и др, които показват че имота и чист от такива в уговорен ден и час се пристъпва към нотариално прехвърляне на имота при предварително избран нотариус. Страните подписват сделката във форма на нотариален акт, който Нотариуса предоставя за вписване в Агенция по вписванията. След това съгласно договорките ще бъдете придружени от Вашия брокер за предаване владението на имота във вида и в състоянието, което е договорено в предварителния договор за покупко-продажба. Съгласно стандартната практика ще получите Вашия нотариален акт до няколко дни.