0877 44 11 11; 02 989 99 01

Услуги

 

Инвестиционно проучване

Инвест Пропъртис съдейства при бизнес планиране на дадена инвестиция на всички етапи от развитието, преструктурирането и продажбата на инвестиционния проект. Реализирането на една инвестиция е свързано с провеждането на предварителни пазарни проучвания и ....

Юридически услуги

От изключително значение при осъществяване на сделки с недвижимо имущество е компетентната юридическа консултация и уреждането на всички правни въпроси съобразно спецификата на конкретния случай. Наша основна цел в качеството ни на гарант по всяка една сделка е да минимализираме или премахнем всички евентуални, бъдещи рискове за клиента, като наред с това да защитим напълно неговия интерес.

Маркетинг

Ние предлагаме цялостен маркетинг на нашите клиенти, с което им гарантираме максимална експозиция през разнообразие от различни медии, включително: ключови заглавия, специализирани издания, директен маркетинг, PR и разбира се онлайн реклама. По този начин Вашият имот ще бъде представен по най-добрия начин и ще бъде отличен от останалите предложения на пазара.

Експертни оценки

Инвест Пропъртис предлага изготвяне на експертни оценки за покупко-продажби, ипотеки, счетоводни цели, обезпечения към банки, преоценка на активи, бизнес-оценки и др. Фирмата е партньор с едни от най-големите лицензирани компании в областта и специалисти за оценка на недвижими имоти и работи с почти всички банки в страната.

Управление на недвижими имоти

Инвест Пропъртис предлага специално за своите клиенти, които нямат възможност да управляват пряко своите жилища услугата управление на недвижими имоти. Нашият екип цени високо Вашите активи и време, като гарантира максимална доходност и намаляване на рисковете при отдаване под наем на имота.

Проучване и инженерингова дейност

Предпроектните проучвания са много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като те спестяват значителни средства и проблеми при проектирането и строежа на Вашата къща или сграда. Инвест Пропъртис съдейства на своите клиенти за: Устройствено планиране ( ПУП, РУП), визи за проучване и проектиране; Урегулиране на поземлени имоти, становища от ВиК и ЧЕЗ и др.