0877 44 11 11; 02 989 99 01

Анжела Синьовска

Анжела СиньовскаKонсултант
продажби

Завършва икономика на туризма, а преди да се захване с недвижими имоти се е занимавала 5 години с куклен театър. Тя е лоялна, умее да води директни преговори с клиенти по извършването на продажби и отдаване под наем на имоти, както и да създава дългосрочни партньорства и контакти. Усмихнат и позитивен брокер с професионално отношение към работата си и дългогодишен опит и присъствие на пазара. В свободното си време обича да пътува.