0877 44 11 11; 02 989 99 01

Проучване и инженерингова дейност

Предпроектните проучвания са много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като те спестяват значителни средства и проблеми при проектирането и строежа на Вашата къща или сграда. Ако имате парцел или тепърва ви предстои да закупите такъв за строежа на кооперация или еднофамилна къща, трябва внимателно да проучите наличието на ток, вода и канализация за него. Добре е да се провери дали в парцела има юридически и градоустройствени нередности. (несъответствие между регулационният план и кадастъра на населеното място).

Инвест Пропъртис ЕООД съдейства при:

  • Изготвяне на становища за ЧЕЗ, ВиК, Топлофикация, Зелени системи, Пътни системи и съоръжения и др.
  • Устройствено планиране ( ПУП, РУП, ПУР), визи за проучване и проектиране
  • Кадастрални схеми и скици – кадастър и регулация
  • Изготвяне на план схеми за преместваеми съоръжения и тротоарно право
  • Смяна на пренадзначението на земеделска земя
  • Конструктивно обследване на сгради, преустройство и надстройка, ремонт и др.
  • Архитектурно заснемане
  • Проекти за преустройство
  • Узаконяване на сгради